Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / РАДИО ДАВТАМЖ / Судалгаа
Судалгаа
2022-04-12

 

 

1

Юмсын Интернэт "Internet of things"

2021 оны 1 дүгээр сар

2

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын (ITU-R) радиогийн сектороос TDD технологид хуваариласан цараа

2019 оны 5 дугаар сар

3

HAPS системийн радио давтамжийн хэрэглээ, хөгжлийн тухай судалгааны тайлан

2019 оны 3 дугаар сар

4

Үүрэн холбооны интерференц Интермодуляц ба зурвасыг дахин төлөвлөх

2017 оны 11 дүгээр сар

5

Цахилгаан соронзон долгионы тархалтын тухай

2017 оны 9 дүгээр сар

6

Утасгүй микрофоны радио давтамжийн хэрэглээ цаашдын хандлага

2017 оны 2 дугаар сар

7

Өргөн нэвтрүүлгийн хөгжил ба ирээдүйн чиг хандлага

2016 оны 10 дугаар сар

8

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн радио давтамжийн зурвасыг өргөн зурвасын утасгүй интернэттэй хамтран ашиглах зохицуулалтын судалгаа

2016 оны 5 дугаар сар

9

Нисгэгчгүй онгоцны системийн аюулгүй ажиллгаанд зориулсан радио давтамжийн спектрийн шаардлага, техникийн үзүүлэлтүүд, зохицуулалтын тухай

2016 оны 2 дугаар сар

10

Улаанбаатар хотын телевизийн мониторингийн харьцуулсан судалгаа

2015 оны 11 дүгээр сар

11

Радио давтамжийн 1-2ГГц зурвасын хэрэглээ цаашдын чиг хандлага (судалгаа) 

2015 оны 9 дүгээр сар

12

Телевизийн 1, 2, 3 дугаар царааны ашиглалтын байдал цаашдын хандлага 

2015 оны 5 дүгээр сар

13

Үүрэн холбооны сүлжээний дэд бүтцийг дундаа ашиглах талаарх судалгаа 

2015 оны 3 дугаар сар