Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Үйл ажиллагаа
Үйл ажиллагаа
2022-04-24

Тус хороо нь Монгол Улсын Их Хурлаар 2021 онд батлагдсан "Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын" тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

 1.  Байгууллагын бүтэц үйл ажиллагаа
 2. Стратегийн зорилго, зорилт
 3. Стратеги зорилтыг хангах үйл ажиллагаа, үр дүн
 4. ХХЗХ-ны үйл ажиллагааны товч тайлан
 5. ХХЗХ-ны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын зөвлөмж, хэрэгжилтийн байдал
 6. Өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтийн тайлан
 7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээлэл
 8. Харилцаа холбооны салбарын тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт
 9. Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
 10. Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт
 11. Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төсөл
 12. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, мэдээллийг ил тод болгох журам
 13. Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн мэдээлэл