Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Файл
142 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт оруулах тухай 2024-06-14 Татах
141 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Сакура мандал ХХК) 2024-06-14 Татах
140 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх-2) 2024-06-14 Татах
139 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Эх болсон зургаан зүйл НҮТББ) 2024-06-14 Татах
138 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2024-06-14 Татах
137 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай-4 2024-06-14 Татах
136 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалтын хугацаа сунгах тухай 2024-06-11 Татах
135 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх) 2024-06-11 Татах
134 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевиз) 2024-06-11 Татах
133 Сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг батлах тухай (Хорооны 2024 оны 120 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх) 2024-06-11 Татах