Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Файл
112 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар олгох тухай 2023-09-13 Татах
111 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2023-09-13 Татах
110 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт оруулах тухай 2023-09-13 Татах
109 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2023-09-13 Татах
108 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2023-09-13 Татах
107 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Хорооны 2022 оны 67 тоот тогтоол) 2023-09-13
106 “Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2023-09-13
105 “Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2023-09-13
104 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар ашиглалтын хугацаа сунгах тухай 2023-08-31 Татах
103 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар олгох тухай 2023-08-31 Татах