Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Аргачлал
Аргачлал
2022-03-31

#

Нэр

Батлагдсан огноо

Тогтоолын дугаар

Төрөл

Тайлбар

 1

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйлчилгээний тариф тооцох аргачлал 

2022-11-28

53 Аргачлал Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны 53 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралтаар баталсан.

2

 Гэрчилгээ олгох үйлчилгээний тариф тогтоох аргачла

2022.09.16

    Санал авч байгаа

3

IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал

2019

     

4

Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал

2019

     

5

Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал

2017-04-28

18

2017-18

Шинээр баталсан, 2015 оны 07 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосон

6

Харилцаа холбооы зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох аргачлал

2016-03-25

07

Аргачлал

Шинэчлэн баталсан. 2012 оны 74 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосон