Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
2024-01-31

Тусгай зөвшөөрөл

Арилжааны радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх

Мэдээллийн сүлжээ ашиглах, үйлчилгээ эрхлэх

Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх   

Олон нийтийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх

Өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх

Радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах

Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх

Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх

Харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх

Төлбөртэй радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх

Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх

 

Энгийн зөвшөөрөл

Радио давтамжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглах