Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / ШУУДАН / Эрх зүйн акт
Эрх зүйн акт
2022-04-14

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь үйл ажиллагаа, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, тус хорооноос баталсан дүрэм журам, нөхцөл шаардлагыг баримтлан ажилладаг болно.

Салбарын хуулиуд:

Харилцаа холбооны тухай хууль  

Шуудангийн тухай хууль

Хуулиуд:
·         Зөвшөөрлийн тухай хууль
·         Харилцаа холбооны тухай хууль
·         Шуудангийн тухай хууль
·         Гаалийн тухай хууль
·         Холбогдох бусад хууль

Дүрэм:
·         Шуудангаар үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх дүрэм

Журмууд:
·         Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийн журам
·         Харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний үнэ тарифыг хянах журам
·         Шуудангийн харилцан холболтын журам

Баримт бичгүүд:
·         Дотоодын болон Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага
·         Харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх нөхцөл, шаардлага (Шуудангийн сүлжээ байгуулах)