Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Телевиз, сувгийн мониторинг
Телевиз, сувгийн мониторинг
2021-06-11
Телевиз, сувгийн мониторинг Телевиз, сувгийн мониторинг

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2010 оны 276 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Телевиз, радиогийн зохицуулалтын талаар баримтлах чиглэл”-ийг үндэслэж, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 2011 онд “Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”-ыг баталж өргөн нэвтрүүлгийн хяналтыг 2011 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Энэхүү ерөнхий нөхцөл шаардлагад Монгол Улсын тодорхой хуулиудад заасан радио, телевизийн талаарх зохицуулалт, хязгаарлалтуудыг түүвэрлэн оруулахаас гадна радио, телевизийн хөтөлбөрийн бодлого, нэвтрүүлгийн агуулгад тавигдах шаардлага, нэг цагт дамжуулах зар сурталчилгааны хугацаа, чат, мессеж ашигласан нэвтрүүлэгт тавигдах шаардлага зэрэг зохицуулалтын тодорхой нөхцлүүдийг онцгойлон тусгасан байдаг.

Улаанбаатар хотын телевизүүдийн 2022 оны 1 дүгээр сарын мониторингийн дүнгийн нэгтгэсэн тайлан
Орон нутгийн телевизүүдийн 2022 оны 1-2 дугаар сарын хөтөлбөрийн мониторингийн нэгдсэн дүн
Улаанбаатар хотын телевизүүдийн 2022 оны 1 дүгээр улирлын мониторингийн дүнгийн нэгтгэсэн тайлан

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн мониторингийн дүн

Он Сар
2022 1 2 3                  
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016       4 5   7 8 9 10 11 12
2015             7 8 9 10 11 12
2014 1                      
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Радиогийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэнд хийсэн мониторингийн дүн /FM/
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй радиогийн 2022 оны 1,2 сарын мониторингийн дүнгийн тайлан

Он Сар
2022 1 2                    
2021       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019   2     5 6 7   9 10 11  
2018                     11  
2017 1 2 3 4 5 6 7          
2016             7          
2015 1 2 3 4 5 6