Шинэчлэгдсэн: 2021/09/28


Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 7-р сард хийсэн мониторингийн дүн


Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 7-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

СКОД ХХК. Medeemn ФМ 88.8

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

33.1% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.03% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

16:41:15

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

2

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

34.41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.21% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.41% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Радиоком Монгол ХХК. Формула ФМ 98.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

45.09% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.3% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.67% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:11:56

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

РФ ХХК. Kiss radio  ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.05% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.47% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

19.37% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

88:56:08

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:49 хэтрэлттэй

 

 

 

5

НС холбоо ХХК. Гийнгоо ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

37.13% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

14.71% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

26.5% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

110:50:10

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.33% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.1% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

50:33:39

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК.  Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

39.82% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.5% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

3.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

21:34:57

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

8

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

43.81% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.95% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.67% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

10:33:10

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

295 удаа

 

 

 

9

 Ви Өү Эм ХХК. Эрүүл амьдралын радио ФМ 104

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

71% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

14.01% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

10.41% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

18.39% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

63:57:32

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

10 удаа

 

 

 

10

Чугу ХХК. VIBE ФМ 105.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

90% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

38.2% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.72% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.34% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

26:56:32

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

 

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Бусад мэдээлэл

ХОББИ СУРГУУЛИЙН “ШОНХОРУУД” БАГ АВАРГААР ШАЛГАРЛАА
Олон улсын захидал бичлэгийн 2022 оны уралдаан зарлагдлаа
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.10.01-2021.10.29 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
“Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарыг хуваарилах, олгох ашиглах журам”-ын нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
2019 оны жилийн эцсийн тайлангийн ном
Б.Болдбаатар, Б.Балгансүрэн нарыг ХХЗХ-ны "ХҮНДЭТ ДЭВТЭР" -т бичиж алдаршууллаа
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт
“Дижитал үйлчилгээ болон апп эдийн засгийн өнөөгийн байдал, зохицуулалтын орчны талаарх”- цахим хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Анхааруулга
“Хаягжуулалт, шуудангийн нэгдсэн кодын хэрэглээ” ​цахим сургалт зохион байгуулагдлаа