Шинэчлэгдсэн: 2021/09/28


Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн


Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

3.69% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

60.81% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

76.43% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

195:46:06

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:44:23 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

31 удаа

 

 

 

2

Жавзандамба хутагт төв НҮТББ. Зохист аялгуу ФМ 89.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

100% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

29.94% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

30.01% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

42.2% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

52:56:46

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Монгол комикс ХХК. Цаг үе залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

1.31% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

53.46% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.82% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

51:07:11

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:25:40 хэтрэлттэй

 

Арилжааны зар сурталчилгааны нэвтрүүлэг (тухайн өдрийн 10%)

0.43-2.21% шаардлага хангасан

 

 

 

4

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

36.61% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.48% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

12.66% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:06:53

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Best ФМ 98.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.52% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.79% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

9:46:51

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

69% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

1.29% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

15.6% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

40.81% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

158:06:24

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

30.27% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

22.59% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

45.58% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

35:32:51

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:59 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

68% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

13.18% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

17.84% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.1% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:45:29 хэтрэлттэй

 

 

 

9

 Салхи энтертейнмент ХХК.  Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

14.57% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

47.9% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

65.83% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

219:57:32

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:01:03 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

20 удаа

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

20.55% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

25.13% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

73.71% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

233:42:54

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

11 удаа

 

 

 

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Бусад мэдээлэл

Э.ЭНХТУЯА: ЦАХИМ ОРЧИНД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХАД ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ БАЙНА
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Дэлхийн шуудан холбоо шинэ удирдлагаа угтан авлаа
ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Цахим орчинд хүүхдийн эсрэг кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх чадавхыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
ХХЗХ, ЦЕГ ХАМТРАН “ЦАХИМ СОЁЛ” АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЭЭ
“Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хяналт, мониторинг хийх” зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хяналт мониториг хийх зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Хамтын ажиллагаа-2021
Шуудангийн илгээмж хүргэх хяналтын хугацааг тогтоолоо