Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Эрхийн бичиг
2022-05-06

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл гаргана уу.  

Дээрх хугацаанд зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл гаргаагүй тохиолдолд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.3 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу зөвшөөрөл хүчингүй болохыг анхаарна уу.  

Радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах эрхийн бичгийн зөвшөөрөл сунгах, өөрчлөлт оруулахад доорх маягтын бөглөн ирүүлнэ үү. 

(Хэрэв сунгах хүсэлттэй цуг радио давтамж, радио давтамжийн зурвас, радио станцын байршил, хамрах хүрээ, радио тоног төхөөрөмж нь тус тус өөрчлөгдсөн бол өргөдлийн маягтын хавсралт 1-7 дахин бөглөхийг анхаарна уу!) 

 

Эх файлыг энд дарж татаж авна уу