Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2022.05.01-2022.05.31 хүртэл...
Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2022.05.01-2022.05.31 хүртэл хийсэн суурин хэмжилтийн тайлан
2022-06-06
Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2022.05.01-2022.05.31 хүртэл хийсэн суурин хэмжилтийн тайлан Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2022.05.01-2022.05.31 хүртэл хийсэн суурин хэмжилтийн тайлан

  РДӨНХТ-ЖУ03-М07

УЛААНБААТАР ХОТЫН РАДИО ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД

2022.05.01-2022.05.31 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЭМЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

 

 

Тайлангийн дугаар ФМ/2022/01
Хэвлэсэн огноо: 2022 оны 06-р сарын 03-ны өдөр
Хэмжилтийн зорилго, хамрах хүрээ:
Тус хорооны Радио давтамж, өргөн нэвтрүүлгийн хяналтын төвөөс Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагуудын радио давтамжийн суурин хэмжилтийг стандартын шаардлагыг хангуулах, технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор тогтмол хийж байна.
Хэмжилт хийсэн огноо, байршил, зураг:

Огноо

Хэмжилт хийсэн хаяг

Байршлын өргөрөг, уртраг

1

2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны төв оффис, Метро бизнес төв А-блок 5 давхар, Д.Сүхбаатарын гудамж-13, Сүхбаатар дүүрэг,

/106°54'53.8"E  47°55'38.2"N/  

Ашигласан хэмжүүрийн төхөөрөмж /Заавал төхөөрөмжийн сериал дугаар/:
FMS-2014 суурин хяналтын станц /CN01162391/
Норматив бичиг баримт:
MNS 4909:2000 “Давтамжийн модуляцтай (FM) хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч (VHF), техникийн шаардлага”
Хэмжилтэд оролцсон бүрэлдэхүүн:

 

Хэмжилт хийж гүйцэтгэсэн

Овог нэр

Байгууллага

Албан тушаал

1

М.Болдбат

ХХЗХ-ны РДӨНХТ

Суурин хяналтын инженер

2

М.Чагнаадорж

ХХЗХ-ны РДӨНХТ

Суурин хяналтын инженер

 

Хэмжилтэд байлцсан

Овог нэр

Байгууллага

Албан тушаал

1

 

 

 

Хэмжилт хийх үеийн зураг:

Зураг 1. Давтамжийн хазайлт

 

 

Зураг 2. Давтамжийн шилжилт

 

Зураг 3. Эзэлсэн зурвасын өргөн

Хэмжилтийн дүн:

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж, өргөн нэвтрүүлгийн хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 36 аж ахуйн нэгжид 2022 оны 05 дугаар сарын 01-31-ний өдрийн хооронд суурин хяналт хийснээс 6 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн давтамжийн хазайлтын максимум утга стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн, үүнээс 3 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн хэрэглэх зурвасын өргөн стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн, 2 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн нэвтрүүлэгчийн зөөгч давтамжийн зөвшөөрөх шилжилт стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн, 2 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгч үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон, 26 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгч хэвийн ажиллаж байна.

7.1. Стандартын шаардлагыг хангасан:

MNS 4909:2000 “Давтамжийн модуляцтай (FM) хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч (VHF), техникийн шаардлага” стандартын 5-р зүйлд заасан давтамжийн модуляцтай дохионы давтамжийн хазайлтын максимум утга ± 75 кГц, нэвтрүүлэгчийн зөөгч давтамжийн зөвшөөрөх шилжилт 2 кГц, хэрэглэх зурвасын өргөн 300 кГц-ээс хэтрэхгүй гэсэн шаардлагыг хангасан дараах радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Үүнд:

 

Эзэмшигч

Зөвшөөрөл

Радио давтамж (МГц)

 1

Эм Жи Эл Радио ньюс ХХК

22800192

88.3

 2

СКОД ХХК

22800167

88.8

 3

Сета тех ХХК

22800193

89.3

 4

Жавзандамба хутагт төв ТББ

22800186

89.7

 5

Улаанбаатар телевиз ХХК

22800178

90.5

 6

Монгол комикс ХХК

22800159

91.1

 7

Хэмнэлт долгион медиа групп ХХК

22800147

91.7

 8

Смарт коммуникэйшн ХХК

22800158

92.1

Тэргүүн медиа ХХК

22800146

92.5

 10

Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ

22800097

95.7

 11

Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд

22800071

97.5

 12

Радиоком Монгол ХХК

22800025

98.1

 13

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ

22800029

98.5

 14

Монголиан Мюзик Медиа ХХК

22800024

98.9

 15

Нью медиа ХХК

22800026

99.3

 16

Билэгт дөлгөөн ХХК

22800060

99.7

 17

РФ ХХК

22800005

100.1

 18

Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар

22800044

100.9

 19

Аггрегатор ХХК

22800022

101.7

 20

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК

22800175

102.1

 21

Бадруун ХХК

22800006

102.5

 22

Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар

22800044

103.1

 23

Салхи Энтертейнмент ХХК

22800057

104.5

 24

Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар

22800044

106.0

 25

Стандарт Ви Оү Эй ХХК

22800001

106.6

 26

И Зэт Эф Эм ХХК

22800038

107.0

*Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль ТӨАГУТҮГ-ын 94.1 МГц-ийн ФМ радио станцын үйлчилгээ эрхлэгч үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон байна.

*Монкаст радио ХХК-ийн 94.5 МГц-ийн ФМ радио станцын үйлчилгээ эрхлэгч үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон байна.

7.2. Стандартын шаардлагыг хангаагүй:

MNS 4909:2000 стандартын шаардлагыг хангаагүй давтамжийн модуляцтай дохионы давтамжийн хазайлт /Deviation/-ын максимум утга ± 75 кГц-ээс хэтэрсэн дараах радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид нэвтрүүлэх хэсгийн тоног төхөөрөмжүүдэд тохиргоо хийх шаардлагатай байна. Үүнд:

Эзэмшигч

Зөвшөөрөл

Радио давтамж (МГц)

 1

Шүхэр ТББ

22800117

95.1

 2

НС Холбоо ХХК

22800040

100.5

 3

Медиа холдинг ХХК

22800009

103.6

 4

Ви Өү Эм ХХК

22800052

104.0

 5

Чугу ХХК

22800037

105.5

 6

Билэг санаа ХХК

22800018

107.5

Нэвтрүүлэгчийн зөөгч давтамжийн зөвшөөрөх шилжилт 2 кГц-ээс хэтэрсэн дараах радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид нэвтрүүлэх хэсгийн тоног төхөөрөмжүүдэд тохиргоо хийх шаардлагатай байна. Үүнд:

Эзэмшигч

Зөвшөөрөл

Радио давтамж (МГц)

 1

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ

22800070

96.3

 2

Эх элгэн нутаг ХХК

22800114

96.9

Эзэлсэн зурвасын өргөн /Occupied BWxdB/ 300 кГц-ээс хэтэрсэн дараах радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид нэвтрүүлэх хэсгийн тоног төхөөрөмжүүдэд тохиргоо хийх шаардлагатай байна. Үүнд:

 

Эзэмшигч

Зөвшөөрөл

Радио давтамж (МГц)

 1

Шүхэр ТББ

22800117

95.1

 2

Ви Өү Эм ХХК

22800052

104.0

 3

Билэг санаа ХХК

22800018

107.5

 

Дүгнэлт:

Радио станцуудын тархалтын болон сонсголын чанар нь тухайн радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн дууны пульт, түүгээр дамжуулагдаж буй дууны түвшингээс ихээхэн хамаарч байна. Иймд хүлээн авах талд сонсогдож, хэмжигдэж буй дууны зөөгч давтамжийн хазайлтыг хэвийн байлгах, сонсголыг сайжруулахын тулд дууны пультны тохиргоог стандарт хэмжээгээр тохируулж нэвтрүүлэх хэсгийн тоног төхөөрөмжүүдэд тохиргоо хийх шаардлагатай.