Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2023 оны 1-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2023-02-19
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2023 оны 1-р сард хийсэн мониторингийн дүн Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2023 оны 1-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

СКОД ХХК. Medeemn ФМ 88.8

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87.57% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

93.79% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

33.55% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

54.13% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

14:22:29 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

5:36:57 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

15:45:09 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн эфирийн 10%)

зөрчилгүй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлсэн зөрчил)

зөрчилгүй

 

 

 

2

Хэмнэлт долгион медиа групп ХХК. Хэмнэл радио ФМ 91.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.85% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

86.74% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

9.77% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

18.6% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

72:29:10 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Смарт коммуникэйшн ХХК. Тойм ФМ 92.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.56% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.82% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

13.27% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

42.31% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

182:25:58 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

84.81% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

83.13% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.06% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.77% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

25:13:02 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:11:47 хэтрэлттэй

 

 

 

5

Монголын бурханы шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд ШБ. Лавайн эгшиг ФМ 97.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.64% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

46.03% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

68.56% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

57:04:32 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

6

НС холбоо ХХК. Гийнгоо радио  ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97.91% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

15.87% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

27.77% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

130:51:10 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:00:50 хэтрэлттэй

 

 

 

7

Аггрегатор ХХК.Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.39% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

87.61% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

7.91% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

9.42% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

63:09:53 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

8

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК. Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89.54% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

84.34% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.36% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

6.15% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

16:33:20 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

00:00:12 хэтрэлттэй

 

 

 

9

Салхи энтертейнмент ХХК. Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

90.75% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

94.24% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

56.29% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.44% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

215:07:31 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

2:37:12 хэтрэлттэй

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2023.01 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.99% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

84.65% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

35.05% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

80.5% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

264:00:59 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй