Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн...
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2021-09-28

Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2021 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

3.69% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

60.81% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

76.43% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

195:46:06

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:44:23 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

31 удаа

 

 

 

2

Жавзандамба хутагт төв НҮТББ. Зохист аялгуу ФМ 89.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

100% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

29.94% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

30.01% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

42.2% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

52:56:46

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Монгол комикс ХХК. Цаг үе залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

1.31% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

53.46% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.82% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

51:07:11

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:25:40 хэтрэлттэй

 

Арилжааны зар сурталчилгааны нэвтрүүлэг (тухайн өдрийн 10%)

0.43-2.21% шаардлага хангасан

 

 

 

4

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

36.61% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.48% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

12.66% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:06:53

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Best ФМ 98.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.52% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.79% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

9:46:51

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

69% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

1.29% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

15.6% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

40.81% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

158:06:24

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

30.27% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

22.59% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

45.58% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

35:32:51

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:59 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

68% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

13.18% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

17.84% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.1% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:45:29 хэтрэлттэй

 

 

 

9

 Салхи энтертейнмент ХХК.  Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

14.57% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

47.9% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

65.83% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

219:57:32

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:01:03 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

20 удаа

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

20.55% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

25.13% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

73.71% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

233:42:54

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

11 удаа

 

 

 

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР