Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
2013-02-17

Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг (хувь хүн бол өргөдөл)
2. Маягтын дагуу бөглөсөн тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл 

Жич: Тухайн сүлжээ болон үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах бол 2 өргөдлийн маягт бөглөж, радио давтамж ашиглахтай холбогдсон нэмэлт материал /доорхи маягтад бий/ бүрдүүлнэ.

Маягтууд :

Үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн маягт

Радио давтамж ашиглах

тусгай зөвшөөрлийн маягт

А ангилал

Сүлжээ байгуулах

 

+

 

хэрвээ радио давтамж ашиглах бол

(радио релей, сансрын холбоо)

Б ангилал

Улс хоорондын яриа

 

 

 

 

Хот, хот хоорондын яриа

 

 

 

 

Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг

 

+

 

 

Кабелийн телевиз

 

+

 

хэрвээ радио давтамж ашиглах бол (MMDS)

Радио өргөн нэвтрүүлэг (FM)

 

+

 

 

Кабелийн суваг

 

 

 

     

Харилцаа холбооны үйлчилгээг дамжуулан хүргэх (Иридиум г.м сансрын хөдөлгөөнт холбоо, PBX, Интернэт)

 

+

 

хэрвээ радио давтамж ашиглах бол (сансрын холбоо)

Интернэт

 

+

 

хэрвээ радио давтамж ашиглах бол (Wifi, VSAT) ашиглах бол

Контент агрегаторын тусгай зөвшөөрөл

       

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар, угсралт (дотоод холбоо, кабель шугам, барилгын дотор холбоо, цамхаг)

 

 

 

 


3. Өргөдөлд дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана. Үүнд:

  • а. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрэм болон иргэний үнэмлэхний баталгаажсан /нотариатаар/ хуулбар
  • б. Сүлжээ байгуулах бол сүлжээний зураглал
  • в. Сүлжээ байгуулах, ашиглах бол бусад сүлжээнд холбогдох техникийн нөхцөл, боломжтойг тодорхойлсон бусад сүлжээ эзэмшигчдийн тодорхойлолт
  • г. Санхүү, эдийн засгийн чадавхийг нотолсон баримт бичиг:
  • - сүүлийн жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан тэнцэл
  • - үйл ажиллагаагаа эхэлж байгаа бол эхлэлийн баланс
  • - тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийн тооцоо /маягтанд бий/
  • д. Тусгай зөвшөөрлийн нөхцлийг хангаж ажиллах тухай баталгаа

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд өгөх зааварчилгаа

Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх 
Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар, угсралтын ажил үйлчилгээ эрхлэх