Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн...
Цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилтийн тайлан
2023-03-13

РДӨНХТ-ЖУ03-М07

Тайлангийн дугаар 2023/10

Хэвлэсэн огноо: 2023 он 02 сар 06 өдөр

 

1.    Хэмжилтийн зорилго

Мобиком корпорац ХХК–аас ХХЗХ-нд ирүүлсэн 12/661 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорхойлох хэмжилтийг хийж, дүгнэлт гаргах.

2.    Холбогдох стандарт

MNS 5594:2020 Цахилгаан орон, соронзон орон ба цахилгаан соронзон оронгоос хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (0 Гц - ээс 300 ГГц хүртэл)

 

3.    Хэмжилт хийсэн байршил, огноо

 

Огноо

 Байршил

Уртраг, өргөрөг

1

2023/01/30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо, Тахилтын 4 гудамж 47Б тоот

47°58'38.61"N, 106°55'26.05"E

 

 

4.    Ашигласан хэмжүүрийн төхөөрөмж

·         Rohde Schwartz  - FSH8 спектр анализатор

·         Rohde Schwartz – RFEX ver6.4.50 Программ хангамж,

·         R&S®TSEMF-B1, B2 Антен

5.    Хэмжилтэд оролцсон бүрэлдэхүүн

·         ХХЗХ-ны РДЗХГ, РДӨНХТөв хяналтын инженер М.Энхзориг

·         Иргэн М.Бадамцэцэг /80894462/

6.    Хэмжилтийн дүн

MNS5594:2020 стандартын 4.2.2-дугаар хэсгийн 7-р хүснэгт Хязгаарлагдмал биш орчинд байгаа хүмүүс бүтэн биеэрээ өртөх үеийн нөлөөллийн хяналтын түвшинхүснэгтэд заагдсан дүйх хавтгай долгионы чадлын нягтын үйлчлэгч утгыг хэмжилтийн утгатай харьцуулж гаргасан болно.

 

MNS 5594:2020 Цахилгаан орон, соронзон орон ба цахилгаан соронзон оронгоос хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (0 Гц - ээс 300 ГГц хүртэл) стандарт

Зураг 1. Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо, Тахилтын 4 гудамж 47Б тоот

Printout for Measurement DAMBA_Mobicom1-31-2023_03-52-06_PM
on 1/31/2023 03:52:06 PM

All Packets

 

Packet

Total Field (RMS) [V/m]

Дүйх хавтгай долгионы чадлын нягтын үйлчлэгч утга [Вт/м2]

MNS 5594:2020  -д заагдсан дүйх хавтгай долгионы чадлын нягтын үйлчлэгч утга [Вт/м2]

 

MOBICOM-700

0.0000

0.0

0.0

 

MOBICOM-900

0.2534

0.001873196

4.7

 

MOBICOM-1800

1.7381

0.006933257

9.2

 

MOBICOM-2100

0.1047

0.002094431

10

 

MOBICOM-2100

0.0874

0.002143614

10

 

MOBICOM-2600

0.0688

0.002206369

10

 

 

 

 

 

                 

 Limit Line:                           ICNIRP   
                                               Tri-axis probe - R&S SerNo
 Antenna:                             101982    RSEMF30-15-18-100965

 

Хүснэгт №1 Хэмжилтийн нэгдсэн  дүн

 

ДҮГНЭЛТ

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо, Тахилтын 4 гудамж 47Б тоотод байрлах Мобиком корпорац ХХК-ийн үүрэн холбооны нэвтрүүлэх антены орчимд  хийсэн хэмжилтээр тус компанийн ашиглаж байгаа радио давтамжийн зурваст хэмжигдсэн дүйх хавтгай долгионы чадлын нягтын үйлчлэгч утга нь 900МГц-ийн давтамжийн зурваст стандартын дагуу 4.7 Вт/М2 -аас хэтрээгүй байх ёстой бөгөөд хэмжилтийн дүнгээр хамгийн ихдээ 1.8731*10-3 Вт/М2, 1800МГц-ийн давтамжийн зурваст стандартын дагуу 9.2 Вт/М2 -аас хэтрээгүй байх ёстой бөгөөд хэмжилтээр хамгийн ихдээ 6.9332*10-3 Вт/М2, 2100МГц-ийн давтамжийн зурваст стандартын дагуу 10 Вт/М2 -аас хэтрээгүй байх ёстой бөгөөд хэмжилтээр хамгийн ихдээ 2.0944*10-3 Вт/М2, 2100МГц-ийн давтамжийн зурваст стандартын дагуу 10 Вт/М2 -аас хэтрээгүй байх ёстой бөгөөд хэмжилтээр хамгийн ихдээ 2.1436*10-3Вт/М2 , -2600МГц-ийн давтамжийн зурваст стандартын дагуу 10 Вт/М2 -аас хэтрээгүй байх ёстой бөгөөд хэмжилтээр хамгийн ихдээ 2.2063*10-3 Вт/М2 байгаа нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй хэмжээнээс эрс бага байна.

           Иймд тухайн байршилд радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин нь дээрх стандартын 4.2.2 дугаар хэсгийн 7 дугаар хүснэгт Хязгаарлагдмал биш орчинд байгаа хүмүүс бүтэн биеэрээ өртөх үеийн нөлөөллийн хяналтын түвшин-д заагдсан дүйх хавтгай долгионы чадлын нягтын үйлчлэгч утгын хязгаараас бага буюу уг стандартын шаардлагыг хангаж байна.