Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2023-01-09

 

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

83.56% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

58.23% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

75.56% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

220:58:43 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

1:58:07 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

7:45:22 хэтрэлттэй

 

 

 

2

Сета тех ХХК. Аялгуу ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89.72% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

93.97% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

24.41% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

48.58% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

48:10:49 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:08:15 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

2:18:01 хэтрэлттэй

 

 

 

3

Смарт коммуникэйшн ХХК. Тойм ФМ 92.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.64% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.45% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.68% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

24.19% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

119:17:35 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Шүхэр НҮТББ. Хамаг Монгол ФМ 95.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.51% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.11% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

11.04% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

22.15% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

31:00:48 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:25:26 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

115 удаа

 

 

 

5

Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд. Лавайн эгшиг ФМ 97.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.49% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

48.59% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

72.51% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

62:57:35 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:25 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

6 удаа

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

73.73% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

5.22% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

33.77% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

47.96% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

200:56:03 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь ( тухайн өдрийн эфирийн 10%)

1.14-6.99%

 

 

 

7

Нью медиа ХХК. Инээмсэглэл радио ФМ 99.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

86.09% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

87.16% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.58% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.83% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

2:57:09 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:06:32 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

66.28% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

30.57% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

22.2% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

41.96% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:42:17 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:47 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

2:47:38 хэтрэлттэй

 

 

 

9

 Салхи энтертейнмент ХХК.  Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.89% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.02% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

56.17% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

71.77% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

259:22:34 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:58:50 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

31 удаа

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.08 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.37% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

85.47% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

30.81% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.58% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

233:45:36 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

12 удаа

 

 

 

 

 

 

 

---оОо---