Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Файл
69 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай (Радио телевизийн үндэсний сүлжээ УТҮГ) 2024-03-29 Татах
68 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалтын хугацаа сунгах тухай 2024-03-29 Татах
67 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар олгох тухай (Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв УТҮГ) 2024-03-29 Татах
66 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай (Хан цайз ХХК) 2024-03-29 Татах
65 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай (Монголын цахилгаан холбоо ХК) 2024-03-29 Татах
64 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт оруулах тухай (Грийн прожект ХХК) 2024-03-29 Татах
63 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх) 2024-03-29 Татах
62 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх) 2024-03-29 Татах
61 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай (Буган соёл ХХК) 2024-03-29 Татах
60 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай (Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх) 2024-03-29 Татах