Home / For new license applicants / List of certified devices
List of certified devices
2022-05-09

 

Item

Нэр=

1

Camera

Камер

 Татах

2

Cellular terminal

Үүрэн холбооны хэрэглэгчийн төхөөрөмж

 Татах

3

Computer

Компьютер, дагалдах төхөөрөмж

 Татах

4

Printer&Scanner

Хэвлэх төхөөрөмж

 Татах

5

Projector

Проектор

 Татах

6

RF amplifier

Радио давтамжийн өсгөгч

 Татах

7

RF module

Радио модуль

 Татах

8

Satellite unit

Хиймэл дагуулын төхөөрөмж

 Татах

9

Set top box

ТВ өргөн нэвтрүүлгийн хүлээн авах төхөөрөмж

 Татах

10

Radar

Радар

 Татах

11

Reciever

Хүлээн авах төхөөрөмж

 Татах

12

Transmitter

Дамжуулах төхөөрөмж

 Татах

13

TV

Телевизор

 Татах

14

Vehicle audio system

Автомашины хөгжим

 Татах

15

Vehicle security device

Автомашины хамгаалалтын төхөөрөмж

 Татах

16

Wireless charger

Утасгүй цэнэглэгч

 Татах

17

Other devices

Бусад төхөөрөмж

 Татах