Home / Articles / Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн...
Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
2016-03-23
Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан