Home / Articles / Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Сэлэнгэ...
Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумдад хэмжилт шалгалт хийсэн ажлын тайлан
2016-03-02
Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумдад хэмжилт шалгалт хийсэн ажлын тайлан Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумдад хэмжилт шалгалт хийсэн ажлын тайлан