Home / Articles / Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох захиргааны хэм...
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актууд
2023-09-12
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актууд Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актууд

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос шинэчлэн гаргасан "Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох захиргааны хэм хэмжээний актууд"-ийн эмхэтгэл, гарын авлагын 3 дахь хэвлэлтийн цахим хувилбарыг хүргэж байна.