Home / Articles / Монголын Үндэсний Олон Нийтийн телевизээр нэвтрүүлэх 2023...
Монголын Үндэсний Олон Нийтийн телевизээр нэвтрүүлэх 2023 оны Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын нөхөн болон дахин сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цагийн хуваарь
2023-06-05