Цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгийн барилгын дээвэр дээр болон ойр орчимд суурилуулсан үүрэн холбооны бааз станцаас үүсгэж буй цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний хэмжилтийн тайлан


  1. Хэмжилтийн зорилго

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд үүрэн холбооны оператор компаниуд болон операторуудын ассоциациас  ирүүлсэн хүсэлтүүдийн дагуу үүрэн холбооны бааз станц суурилсан нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль болон эмнэлгийн нийт 18 байршилд “MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин” стандартыг хангаж байгаа эсэх талаар хэмжилт хийх, дүгнэлт гаргах.

  1. Хэмжилт хийсэн байршил, огноо
Хэмжилт хийсэн байршил Хэмжилт хийсэн өдөр Уртраг, өргөрөг
1 ЕБС 59-р сургууль 8/23/2018 47.788731, 106.707447
2 ЕБС 60-р сургууль 47.865422, 106.803625
3 ЕБС 41-р сургууль 47.869464, 106.817978
4 ЕБС 34-р сургууль 47.873050, 106.831987
5 ЕБС 42-р сургууль 8/24/2018 47.915239, 106.775467
6 ЕБС 65-р сургууль 47.921552, 106.795148
7 ЕБС 105-р сургууль, 47.954072, 106.848593
8 СХД ЭМНэгдэл 47.915085, 106.846335
9 ЕБС 57-р сургууль 8/27/2018 47.941417, 106.909625
10 ЕБС 49-р сургууль 47.956792, 106.903564
11 ЕБС 58-р сургууль 47.978375, 106.934615
12 ЕБС 71-р сургууль 47.997740, 106.970819
13 ЕБС 72-р сургууль 47.960295, 106.898872
14 ЕБС 17-р сургууль 47.948400, 106.912569
15 ЕБС 11-р сургууль 8/28/2018 47.914979, 106.898092
16 ЧД ЭМНэгдэл 47.925484, 106.913809
17 СБД ЭМНэгдэл 47.931053, 106.928000
18 ЕБС 87-р сургууль 47.918135, 107.035614
 
  1. Хэмжилтэнд оролцсон бүрэлдэхүүн
  • ХХЗХ -                   Б.Эрдэнэбат /инженер/  ,
  • Юнител ХХК -       Б.Эрдэнэтуяа /инженер/ 89111186
  • Мобиком ХХК -     Б.Өлзийбаатар /инженер/ 99903322
  • Скайтел ХХК -      М.Амгаланбаатар /инженер/ 91100036
  • Жи-Мобайл ХХК-  н.Пүрэвдорж /инженер/ 98101144
Хэмжилт хийсэн байршил Нөлөөллийн хэмжилтэнд оролцсон төлөөлөл
1 ЕБС 59-р сургууль Захирал Р.Энхбаяр 88011694 Нярав Т.Төрмөнх 88098703
2 ЕБС 60-р сургууль Захирал Д.Ариунаа 99167393 IT инженер Т.Нямтулга 99685194
3 ЕБС 41-р сургууль Захирал И.Батбаяр 88000401 Цахилгаанчин Б.Идэр 80555735
4 ЕБС 34-р сургууль Захирал Р.Өлзийхишиг 98223172 Сантехникч У.Лувсаночир  80511005
5 ЕБС 42-р сургууль Захирал Ц.Даваадоо 99000793 Мужаан  Т.Пүрэвхүү  97150408
6 ЕБС 65-р сургууль Захирал Ч.Хишигмаа 99179105 Нярав М.Мөнхмаа 99696399
7 ЕБС 105-р сургууль, Захирал Б.Долгормаа 99769953 Нийгмийн ажилтан Жаргалсайхан 80339701
8 СХД ЭМНэгдэл Аж ахуйн дарга Сонинбаатар 95019798
9 ЕБС 57-р сургууль Нярав Ц.Цэцэгээ 94191123 Цахилгаанчин Ш.Төмөрбаатар 95809641
10 ЕБС 49-р сургууль Менежир Э.Ариунаа 99162147 Сантехникч А.Алтангэрэл
11 ЕБС 58-р сургууль Аж ахуйн дарга П.Магнайбаяр 95101929 Жижүүр Б.Баярбайгаль 96037475
12 ЕБС 71-р сургууль Нийгмийн ажилтан Д.Батмягмар 98451945 Жижүүр С.Хатанбаатар 88814377
13 ЕБС 72-р сургууль Захирал Б.Өнөржаргал 99037757 Жижүүр Б.Дэлгэрмаа 88698154
14 ЕБС 17-р сургууль Нярав Т.Бямбадорж 97079607
15 ЕБС 11-р сургууль Нярав Д.Даваажаргал 80603554 Цахилгаанчин Б.Батбаяр 99271944
16 ЧД ЭМНэгдэл Аж ахуйн дарга Б.Лхагвасүрэн  99700647
17 СБД ЭМНэгдэл Аж ахуйн дарга  С.Эрдэнэбаяр 96056730
18 ЕБС 87-р сургууль Захирал Б.Энхбат 99022844 Жижүүр Т.Мөнхмагнай 88157975

 

  1. Хэмжилтийн үр дүн

            MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин стандартын 4.3-т заагдсан олон нийтийн хяналтгүй орчны хувьд 9-р хүснэгтэд заагдсан чадлын нягтын үйлчлэгч утгыг хязгаарын түвшинээр авсан болно.

1 ХУД 34-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком, Жи-мобайлын антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 5.69 1.77 1.82 0.58 1.07 1.36 4.27 0.21 1.79 7.70 5.50 6.60 6.63
(Вт/м2) 0.086 0.008 0.009 0.001 0.003 0.005 0.048 0.000 0.008 0.157 0.080 0.116 0.117
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хяналтгүй орчинд хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 73-3500 дахин бага байна. Хяналттай орчин буюу нэвтрүүлэгч антенны хажууд 22-43 дахин бага байна.
2 41-р сургуулийн арын цамхаг Мобиком ХХК, ЖиМобайл ХХК, Юнител ХХК-ны антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 3.82 3.85 5.13 1.11 1.41 2.38 2.18 0.40 1.48 4.18
(Вт/м2) 0.039 0.039 0.070 0.003 0.005 0.015 0.013 0.000 0.006 0.046
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2 Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 76-1170 дахин бага байна.
3 ХУД 59-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком, Жи-мобайлын антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.58 0.52 0.28 0.24 0.24 0.10 0.14 0.15 3.6 3.14 8.1 3.43
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.034 0.026 0.174 0.031
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2 Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 3500 дахин бага байна.
4 ХУД 60-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком ХХК-ийн антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.34 1.02 1.15 0.24 0.73 0.47 0.94 0.56 1.44 0.73 2.35 1.03 4.7 2.75
(Вт/м2) 0.000 0.003 0.004 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.006 0.001 0.015 0.003 0.059 0.020
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2 Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 583-3500 дахин бага байна.
5 СХД 105-р сургуулийн арын цамхаг Мобиком ХХК, ХХК, Юнител ХХК-ны антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.28 0.27 0.04 0.13 0.66 0.66 1.11 0.58 0.46 1.68 0.8
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.007 0.002
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2 Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 500-3500 дахин бага байна.
6 СХД-ийн 65-р сургуулийн дээвэр дээр Скайтел ХХК-ийн антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
    Д-1 Д-2 Д-3 Д-4   Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.09 0.20 0.13 0.21   1.66 0.12 0.89 0.77 0.39 1.81 4.25 2.02 2.45 2.01
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.001 0.001   0.007 0.0001 0.002 0.002 0.001 0.009 0.048 0.011 0.016 0.011
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2    
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 388-3500 дахин бага байна.

 

7 СХД 42-р сургуулийн дээвэр дээр Жи-мобайлын антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.32 0.44 0.23 0.20 1.28 1.03 1.44 1.52 0.29 1.05 1.43 1.31 1.05 0.96
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.003 0.006 0.006 0.001 0.003 0.005 0.005 0.003 0.002
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2   
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 583-3500 дахин бага байна.
8 ЧД-ийн 49-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком ХХК-ны антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Г-1 Г-2 Г-3 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.58 0.32 0.19 0.41 1.22 1.08 0.63 1.50 3.19 2.14 4.76
(Вт/м2) 0.001 0.003 0.001 0.004 0.004 0.003 0.001 0.006 0.027 0.012 0.060
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 583-3500 дахин бага байна.
 9   СБД 58-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком, Жи-мобайл,Скайтел, Юнител ХХК-уудын антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.08 0.41 1.01 0.58 0.38 3.98 0.14 5.23 0.81 9.18 11.24 8.60 9.80
(Вт/м2) 0.002 0.004 0.003 0.001 0.004 0.042 0.001 0.073 0.002 0.224 0.335 0.196 0.255
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 3500 дахин бага байна.
10   СБД 71-р сургуулийн дээвэр дээр Жи-мобайл ХХК-ийн антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 ГД-1 ГД-2 ГД-3
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.11 0.12 0.33 0.49 0.41 0.65 0.53 0.43 2.08 2.09 1.11
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.011 0.012 0.003
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 3500 дахин бага байна.
11 СБД 72-р сургуулийн дээвэр дээр Скайтел ХХК-ны антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.31 0.50 0.77 1.05 0.02 0.87 2.07 0.44 0.18 1.27 0.74 5.03 1.03 4.08
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.011 0.001 0.000 0.004 0.001 0.067 0.003 0.044
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 318-3500 дахин бага байна.

 

12 БЗД-ийн 87-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком, Скайтел, Юнител, Жи-мобайлын антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 ГД-1 ГД-2 ГД-3
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.38 0.50 0.36 0.34 0.29 0.28 1.01 1.68 1.63 1.92 5.49 4.16 5.29
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.003 0.007 0.007 0.010 0.080 0.046 0.074
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 350-3500 дахин бага байна.
13 СБД-ийн 11-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком ХХК-ны антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 ГД-1 ГД-2 ГД-3
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.28 0.33 0.24 1.45 0.83 0.24 0.96 3.82 1.42 6.41
(Вт/м2) 0.001 0.001 0.001 0.006 0.002 0.000 0.002 0.039 0.005 0.109
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 1750-3500 дахин бага байна.
14 ЧД-ийн 17-р сургуулийн дээвэр дээр Мобиком, Жи-мобайлын антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6 ГД-1 ГД-2 ГД-3
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.20 0.93 0.60 2.64 0.90 1.68 2.68 0.80 1.19 2.20 1.16 3.79 4.17 4.15
(Вт/м2) 0.001 0.002 0.001 0.018 0.002 0.007 0.019 0.002 0.004 0.013 0.004 0.038 0.046 0.046
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 3500 дахин бага байна.

 

15 ЧД-ийн 57-р сургуулийн дээвэр дээр Скайтел, Юнител, Жи-мобайлын антенн Сургуулийн дотор орчинд Сургуулийн гадна  орчинд Сургуулийн  байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6 ГД-1 ГД-2 ГД-3 ГД-4
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.89 0.24 0.36 0.25 1.20 3.91 2.01 1.82 0.66 1.48 1.72 8.24 6.89 10.31 14.81
(Вт/м2) 0.002 0.0002 0.0003 0.0002 0.004 0.041 0.011 0.009 0.001 0.006 0.008 0.180 0.126 0.282 0.582
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2 Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 22-3500 дахин бага байна.
16 ЧД-ийн ЭМН-ийн дээвэр дээр Мобиком, Юнител, Жи-мобайлын антенн Байрны дотор орчинд Байрны гадна  орчинд  
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6  
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.98 1.93 1.65 1.43   0.40 0.51 0.40 0.51 0.40 0.51  
(Вт/м2) 0.003 0.010 0.007 0.005 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001  
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 350-3500 дахин бага байна.
17 СХД-ийн ЭМН-ийн дээвэр дээр Мобиком ХХК-ийн антенн Байрны дотор орчинд Байрны гадна  орчинд Байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6 Дээврийн засварынажил хийгдэж байгаа тул дээвэр рүү оруулаагүй
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 0.85 0.53 0.57 0.55 0.86 0.50 0.21 0.64 0.35 0.35 0.35
(Вт/м2) 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс  3500 дахин бага байна
18 СБД-ийн ЭМН-ийн дээвэр дээр Мобиком ХХК-ийн антенн хажуугийн байрны дээвэр дээр Байрны дотор орчинд Байрны гадна  орчинд Байрны дээвэр дээр
Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 ГД-1 ГД-2 ГД-3
Хэмжилтийн үр дүн (В/м) 2.11 1.76 1.37 1.47 0.66 0.40 0.40 0.40 0.40 1.18 1.62 1.28
(Вт/м2) 0.012 0.008 0.005 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.007 0.004
MNS 5594:2015 хүлцэх хамгийн их нөлөө буюу хязгаарын түвшин [Вт/м2] 700 – 2700 МГц-ийн радио давтамжтай радио дохионы хувьд 3.5– 10 Вт/м2
Хэмжилтийн утга нь хүний биед нөлөөлөх түвшингөөс 350-3500 дахин бага байна.

ДҮГНЭЛТ

Хэмжилтэд хамрагдсан 18 байршилд (15 сургууль, 3 эмнэлэг Үүнээс: байшингийн дээвэр дээр байрласан 15 антенн, 1 бааз станц, сургуулийн хашаан дотор байрласан 2 цамхаг) нийт 270 хэмжилт хийж үр дүнг боловсрууллаа.

Хэмжилтийн дүнгээс үзэхэд радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин нь MNS 5594:2015 стандартын 4.3-ын 9–р  хүснэгтэд тодорхойлсон олон нийтийн хувьд буюу хяналтгүй орчин дахь давтамжийн царааны хүлцэх хамгийн их нөлөөний хязгаарын түвшингээс 73-3500 дахин бага байна. Харин хяналттай орчинд буюу байшингийн дээвэр дээр, антенны орчинд хүний биед нөлөөлөх хязгаарын түвшингээс 22-43 дахин бага байна.

Иймд дээр дурдсан 18 байршилд радио долгион цацаргалт нь “MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин” стандартыг хангаж байна.

 

Радио долгионы хяналтын төв

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо

2018 он

С.Дашбалбар
Шинэчлэгдсэн: 2018/12/28