2020/07/03

Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан

2020/07/02

Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387

Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387

2020/07/02

Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

2020/07/01

Мэдэгдэл

Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

2020/06/26

Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан

2020/06/25

Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

2020/06/23

“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.

“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.

2020/06/22