2020/10/21

Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц

Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц

2020/10/19

Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан

Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан

2020/10/13

Зөвлөмж сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Зөвлөмж сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд

2020/10/13

Өсвөр насны хүүхдүүдийн захидлын уралдааныг зохион байгуулна

Дэлхийн шуудан холбоо нь 1874 онд байгуулагдсан Швейцарь улсын Берн хотод төвтөй, 192 гишүүн оронтой НҮБ-ын төрөлжсөн олон улсын мэргэжлийн байгууллага юм. Гишүүн улсуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг төрөл бүрийн сургалт, арга хэмжээний нэг нь өсвөр насны хүүхдүүдийн олон улсын захидлын уралдаан юм. Монгол Улс тус холбоонд 1963 онд гишүүн орноор элссэн байдаг.

2020/10/12

2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна

2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна

2020/10/09

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо

2020/10/09

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүн гарлаа

ХХЗХ-ны даргын А/98 тоот тушаалаар батлагдсан шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ажлын байр, үйл ажиллагаанд хийх шалгалтын удирдамжын дагуу улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ 5, улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх 21, шуудангийн захиалгат болон нэмэлт үйлчилгээ эрхлэх 3 нийт 30 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 28 хуулийн этгээдийн ажлын байранд төлөвлөгөөт шалгалт явуулан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

2020/10/09

“Радио, телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын төсөлд санал авч байна

Радио, телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам