2020/08/18

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журмын төсөлд санал авч байна

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журмын төсөлд санал авч байна

2020/08/14

2020 оны 2 дугаар улирал

2020 оны 2 дугаар улирал

2020/08/13

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам журмын төсөлд санал авч байна

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам журмын төсөлд санал авч байна

2020/08/13

"Боловсролын салбар дахь цахим шилжилт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

"Боловсролын салбар дахь цахим шилжилт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

2020/08/13

Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам батлагдлаа

Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам батлагдлаа

2020/08/11

Мониторингийн 2020 оны 7 дугаар сарын тайлан

Мониторингийн 2020 оны 7 дугаар сарын тайлан

2020/08/10

“Үндэсний өв соёл, түүх, уламжлалыг илэрхийлсэн шилдэг бүтээл болон шилдэг телевиз, радио шалгаруулах уралдаан”-ы дүн гарлаа

“Үндэсний өв соёл, түүх, уламжлалыг илэрхийлсэн шилдэг бүтээл болон шилдэг телевиз, радио шалгаруулах уралдаан”-ы дүн гарлаа