2020/10/28

Монгол Улсад мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын бие даасан зохицуулах байгууллага үүсэж хөгжсөний 25 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе

Монгол Улсад мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын бие даасан зохицуулах байгууллага үүсэж хөгжсөний 25 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе

2020/10/26

“Харилцаа холбооны салбарын Дараа үеийн зохицуулалт, цаашдын чиг хандлага-2020” бага хурал, семинар

“Харилцаа холбооны салбарын дараа үеийн зохицуулалт, цаашдын чиг хандлага-2020” бага хурал, семинар

2020/10/26

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн хүүхдийн кино, нэвтрүүлэг

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн хүүхдийн кино, нэвтрүүлэг

2020/10/23

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино

2020/10/22

Зөвлөлдөх уулзалт

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.7а-д заасан “Хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалахад чиглэсэн радио, телевизийн хөтөлбөрийн дүрэм” боловсруулж, батлах чиг үүргийн хүрээнд хүүхдийн эрх болон хүүхдийн мэдээлэл авах эрхийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болоод төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөлтэй зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулав.

2020/10/22

Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо

Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо

2020/10/22

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино

2020/10/21

Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он

Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он