2020/11/12

Монголын сайтын холбоо уриалга

Монголын сайтын холбоо уриалга

2020/11/12

Зөвлөмж

Зөвлөмж

2020/11/12

Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

2020/11/12

Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай

2020/11/11

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай

2020/11/11

Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын төсөлд санал авч байна

Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын төсөлд санал авч байна

2020/11/11

Коронавируст COVID-19-ийн халдварын шинэ нөхцөл байдал үүссэнтэй холбоотой уриалга гаргаж байна

Коронавируст COVID-19-ийн халдварын шинэ нөхцөл байдал үүссэнтэй холбоотой цахим орчинд мэдээллийн эх сурвалж нь тодорхойгүй олон нийтийг төөрөгдүүлэх худал мэдээ, хувь хүний мэдээлэл /хүний овог, нэр, гэр бүлийн мэдээлэл, гэрийн хаяг гэх мэт.../-ийг нийтлэх, түгээхгүй байх, цахим орчинд эерэг, соёлтой оролцож, дархлаагаа дэмжин, халдвараас урьдчилан сэргийлэхийг уриалж байна

2020/11/11

МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ