2015/05/11

Улаанбаатар хотод телевиз радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, хэмжилт шалгалтын мэдээ

Улаанбаатар хотод телевиз радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, хэмжилт шалгалтын мэдээ

2015/05/11

Салбарын үндэсний 2 стандартыг шинэчлэн батлав

Салбарын үндэсний 2 стандартыг шинэчлэн батлав

2015/05/11

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

2015/05/11

Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээ

Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээ

2015/05/11

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

2015/05/11

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

2015/05/11

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

2015/05/11

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал