2014/01/08

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2013 онд баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулга

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2013 онд баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулга

2014/01/06

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны салбарт 2013 онд батлагдсан үндэсний стандартууд

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны салбарт 2013 онд батлагдсан үндэсний стандартууд

2014/01/06

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ НӨӨЦ БҮХИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ТУХАЙ

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ НӨӨЦ БҮХИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ТУХАЙ

2014/01/06

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын өнөөгийн хөгжил, бодлого, зохицуулалт семинарын сүүлийн жилүүдийн илтгэл танилцуулгууд

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын өнөөгийн хөгжил, бодлого, зохицуулалт семинарын сүүлийн жилүүдийн илтгэл танилцуулгууд

2014/01/06

Уралдаант шалгаруулалтын урилга

уралдаант шалгаруулалтын урилга

2014/01/06

Телевизийн олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийлээ.

Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул, Орхон, Булган аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизийн олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч

2014/01/06

Захиргааны ажилтан шалгаруулж авна

захиргааны ажилтан шалгаруулж авна

2013/12/31

Мэндчилгээ

Мэндчилгээ