2014/05/19

Улаанбаатар хотод олон сувгийн телевиз болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналтын тайлан мэдээлэл

Улаанбаатар хотод олон сувгийн телевиз болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналтын тайлан мэдээлэл

2014/05/15

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэвтрүүлгийн сонсголд 5 дугаар сарын эхний 9 хоногт хийсэн хэмжилтийн тайлан мэдээлэл

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэвтрүүлгийн сонсголд 5 дугаар сарын эхний 9 хоногт хийсэн хэмжилтийн тайлан мэдээлэл

2014/05/08

Улаанбаатар хотод олон сувгийн телевиз болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналтын тайлан мэдээлэл /2014 оны 4 дүгээр сард хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ/

Улаанбаатар хотод олон сувгийн телевиз болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналтын тайлан мэдээлэл /2014 оны 4 дүгээр сард хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ/

2014/05/08

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хамрах хүрээний тооцоолол(инженерчлэл) хийсэн хэмжилтийн тайлан (582-686 МГц давтамжийн зурвас)

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хамрах хүрээний тооцоолол(инженерчлэл) хийсэн хэмжилтийн тайлан (582-686 МГц давтамжийн зурвас)

2014/05/08

Радио давтамжийн харилцан нөлөөллийн бүртгэлийн хуудас

Радио давтамжийн харилцан нөлөөллийн бүртгэлийн хуудас

2014/05/07

Стандарт боловсруулах санал авч байна

Стандарт боловсруулах санал авч байна

2014/05/07

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

2014/05/05

Дэлхийн радио холбооны их хурал-2015-д бэлтгэх Ази-номхон далайн орнуудын ээлжит 3-р хуралд оролцох тухай

Дэлхийн радио холбооны их хурал-2015-д бэлтгэх Ази-номхон далайн орнуудын ээлжит 3-р хуралд оролцох тухай