2014/06/24

Өндөр хурдны сүлжээнд холбогдсон сумдын иргэдтэй онлайнаар ярилцлаа

Өндөр хурдны сүлжээнд холбогдсон сумдын иргэдтэй онлайнаар ярилцлаа

2014/06/24

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

мэргэжилтэн шалгаруулж

2014/06/24

Барилгын дээврээр татагдсан кабелиудыг цэгцлэх тухай мэдэгдэл

Барилгын дээврээр татагдсан кабелиудыг цэгцлэх тухай мэдэгдэл

2014/06/20

220 цэгт тоон технологийн төхөөрөмж суурилагджээ

220 цэгт тоон технологийн төхөөрөмж суурилагджээ

2014/06/20

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл

2014/06/12

Мэдэгдэл

мэдэгдэл

2014/06/12

Мэдэгдэл "2013 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд"

Мэдэгдэл "2013 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд"