2014/07/07

Улаанбаатар хотод олон сувгийн телевиз болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналтын тайлан мэдээлэл

Улаанбаатар хотод олон сувгийн телевиз болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналтын тайлан мэдээлэл

2014/07/07

Хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн сонсголд хийсэн 2014 оны 2 дугаар улирлын хэмжилтийн тайлан мэдээлэл

Хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн сонсголд хийсэн 2014 оны 2 дугаар улирлын хэмжилтийн тайлан мэдээлэл

2014/07/07

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 6 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 6 дугаар хуралдааны мэдээлэл

2014/07/07

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэгч нарын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын мэдээлэл

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэгч нарын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын мэдээлэл

2014/07/03

Шуудангийн салбарт хууль, эрх зүйн шинэчлэл хийгдлээ

Шуудангийн салбарт хууль, эрх зүйн шинэчлэл хийгдлээ

2014/07/03

Тус хорооноос 2014 оны 2 дугаар улиралд хийсэн суурин болон явуулын хяналт шалгалтын ажлын мэдээлэл

Тус хорооноос 2014 оны 2 дугаар улиралд хийсэн суурин болон явуулын хяналт шалгалтын ажлын мэдээлэл

2014/07/02

Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг нэвтрүүлэх эрх зүйн орчин бүрдлээ

Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг нэвтрүүлэх эрх зүйн орчин бүрдлээ

2014/06/27

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн болон кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд