2014/11/19

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Жилийн тайлан 2013” номыг бэлтгэн гаргалаа

Тус хорооноос “Жилийн тайлан 2013” номыг бэлтгэн гаргалаа

2014/11/18

Дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

Дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

2014/11/18

Тоон телевизийн дахин дамжуулах станц, үүрэн холбооны сүлжээ хоорондын нөлөөллийн шалгалтын тайлан

Тоон телевизийн дахин дамжуулах станц, үүрэн холбооны сүлжээ хоорондын нөлөөллийн шалгалтын тайлан

2014/11/17

2014.09.25-ны өдрийн 41 тоот тогтоолоор 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2013 оны жил, 2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээг 2014.11.28-ны дотор Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014.09.25-ны өдрийн  41 тоот тогтоолоор 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2013 оны жил, 2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээг 2014.11.28-ны дотор Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014/11/17

2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2014 оны 11 сарын 28-ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээ ирүүлээгүй  тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2014 оны 11 сарын 28-ны дотор ХХЗХ-нд ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014/11/14

Радио давтамж ашиглаж буй эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл

Радио  давтамж ашиглаж буй эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл

2014/11/14

Радио долгионы харилцан нөлөөллийн талаар 2012-2013 онд ирүүлсэн гомдол, шийдвэрлэлтийн байдал

Радио долгионы харилцан нөлөөллийн талаар 2012-2013 онд ирүүлсэн гомдол, шийдвэрлэлтийн байдал

2014/11/14

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын ээлжит бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн хурал зохион байгуулагдлаа

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын ээлжит бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн хурал зохион байгуулагдлаа