2014/12/10

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 11 дүгээр сарын хяналт, шалгалтын мэдээ

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 11 дүгээр сарын хяналт, шалгалтын мэдээ

2014/12/09

2014 оны 3 дугаар улирал

2014 оны 3 дугаар улирал

2014/12/05

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

2014/12/05

Мэдээллийн технологийн чиглэлээр бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг “Мэдээллийн технологийн эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор ”-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

Мэдээллийн технологийн чиглэлээр бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг “Мэдээллийн технологийн эмэгтэйчүүдийн бизнес инкубатор ”-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

2014/12/05

"Smart mongolia-2014" фестивальд урьж байна

"Smart mongolia-2014" фестивальд урьж байна

2014/12/05

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

2014/12/04

“Шуудангийн салбарын хөгжлийн ирээдүй-зохицуулалт 2015” сэдэвт хэлэлцүүлэг болно

“Шуудангийн салбарын хөгжлийн ирээдүй-зохицуулалт 2015” сэдэвт хэлэлцүүлэг болно

2014/12/03

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн суурин хяналтын 2014 оны 11 дүгээр сарын тайлан

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн суурин хяналтын 2014 оны 11 дүгээр сарын тайлан