2015/01/26

Улаанбаатар хотод суурилуулсан тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлэгчүүдийн хэмжилт, шалгалтын тайлан

Улаанбаатар хотод суурилуулсан тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлэгчүүдийн хэмжилт, шалгалтын тайлан

2015/01/26

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 2 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 2 дугаар хуралдааны мэдээлэл

2015/01/25

http://www.iaac.mn/

http://www.iaac.mn/

2015/01/23

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

2015/01/23

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2008-2014 оны зарим стандартын гэрээг цуцалж байна

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2008-2014 оны зарим стандартын гэрээг цуцалж байна

2015/01/16

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 1 дүгээр хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 1 дүгээр хуралдааны мэдээлэл

2015/01/15

Тусгай дугаарын шинэ багц

Тусгай дугаарын шинэ багц

2015/01/15

Монгол улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналоги системээс тоон системд шилжүүлэх сүүлчийн шатны ажил дууслаа

Монгол улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналоги системээс тоон системд шилжүүлэх сүүлчийн шатны ажил дууслаа