2015/02/01

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдийн цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдийн цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа

2015/01/30

Сонгон шалгаруулалтын урилга

Сонгон шалгаруулалтын урилга

2015/01/29

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Отеро ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Отеро ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

2015/01/29

Радио давтамж ашиглаж буй эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл

Радио давтамж ашиглаж буй эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл

2015/01/29

Upost программын талаар сургалт зохион байгуулагдлаа

Upost программын талаар сургалт зохион байгуулагдлаа

2015/01/28

Тусгай хэрэглээний радио давтамжийн төлөвлөлт ба хуваарилалт семинар болно

Тусгай хэрэглээний радио давтамжийн төлөвлөлт ба хуваарилалт  семинар болно

2015/01/28

Ericsson компанитай хамтран “LTE-5G технологийн хувьсгал” сэдвээр семинар зохион байгуулна

Ericsson компанитай хамтран “LTE-5G технологийн хувьсгал” сэдвээр семинар зохион байгуулна

2015/01/27

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ОУЦХБ)-ын баталгаажуулалтын зөвлөх үйлчилгээ

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ОУЦХБ)-ын баталгаажуулалтын зөвлөх үйлчилгээ