2015/03/25

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааныг 2015 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулав. Тус хуралдаанаар нийтдээ 10 гаруй асуудлыг хэлэлцэн хорооны 7 тогтоол, 3 тэмдэглэлийг тус тус гаргаж шийдвэрлэсэн.

2015/03/24

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хорооны 2015 оны ээлжит 3 дугаар хуралдаан болов

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хорооны 2015 оны ээлжит 3 дугаар хуралдаан болов

2015/03/13

“Миний амьдрах мөрөөдлийн дэлхий” захидал бичих уралдаан эхэллээ

“Миний амьдрах мөрөөдлийн дэлхий” захидал бичих уралдаан эхэллээ

2015/03/06

Телевизийн 1, 2, 3 дугаар царааны ашиглалтын байдал цаашдын хандлага

Телевизийн 1, 2, 3 дугаар царааны ашиглалтын  байдал цаашдын хандлага

2015/03/02

Стандарт боловсруулах санал авч байна

Стандарт боловсруулах санал авч байна

2015/02/25

Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол, Орхонтуул болон Дархан-уул аймгийн Дархан суманд хийсэн шалгалтын тайлан

Сэлэнгэ аймгийн мандал, баянгол, орхонтуул болон дархан-уул аймгийн дархан суманд хийсэн шалгалтын тайлан

2015/02/23

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо 2015 оны ээлжит 2 дугаар хуралдаан болов

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо 2015 оны ээлжит 2 дугаар хуралдаан болов

2015/02/18

Мэндчилгээ

Мэндчилгээ