2015/05/11

Улаанбаатар хотын тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2014 оны шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд гүйцэтгэлийн шалгалтын мэдээ

Улаанбаатар хотын тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2014 оны шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд гүйцэтгэлийн шалгалтын мэдээ

2015/05/11

Улаанбаатар хотод телевиз радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, хэмжилт шалгалтын мэдээ

Улаанбаатар хотод телевиз радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, хэмжилт шалгалтын мэдээ

2015/05/11

Салбарын үндэсний 2 стандартыг шинэчлэн батлав

Салбарын үндэсний 2 стандартыг шинэчлэн батлав

2015/05/11

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

2015/05/11

Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээ

Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээ

2015/05/11

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

2015/05/11

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

2015/05/11

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга