2015/05/11

Мэндчилгээ

Мэндчилгээ

2015/05/11

“Гарааны түншлэл-2015” бизнес өдөрлөг болно

“Гарааны түншлэл-2015” бизнес өдөрлөг болно

2015/05/11

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

2015/05/11

Интернетийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн статистик (хэрэглэгчийн) судалгаа

Интернетийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн статистик (хэрэглэгчийн) судалгаа

2015/05/11

“Тоон технологийн шилжилт, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого зохицуулалт” сэдэвт орон нутгийн телевиз, радиогийн удирдах ажилтны семинарыг амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө

“Тоон технологийн шилжилт, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого, зохицуулалт” сэдэвт семинарыг 2015 оны 4ы дүгээр сарын 22,23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, амжилттай болж өндөрлөлөө

2015/05/11

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын 2014 оны жилийн эцсийн статистик тайлан мэдээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид /2015.04.27-ны байдлаар/

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын 2014 оны жилийн эцсийн статистик тайлан мэдээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид /2015.04.27-ны байдлаар/

2015/05/11

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

2015/05/11

“Тоон технологийн шилжилт, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого зохицуулалт” орон нутгийн телевиз, радиогийн удирдах ажилтны семинар болж байна

“Тоон технологийн шилжилт, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого зохицуулалт” орон нутгийн телевиз, радиогийн удирдах ажилтны семинар болж байна