2015/05/11

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

2015/05/11

Монгол улс зуны цагийн хуваарьт шилжиж байгаатай холбогдуулан Майкрософт компани өөрийн үйлдлийн системүүдэд зориулсан нэмэлт шинэчлэлийг албан ёсоор гаргасан

Монгол улс зуны цагийн хуваарьт шилжиж байгаатай холбогдуулан Майкрософт компани өөрийн үйлдлийн системүүдэд зориулсан нэмэлт шинэчлэлийг албан ёсоор гаргасан

2015/05/11

Компьютерийн үйлдлийн системийн "Timezone code, data" хэрхэн шинэчлэх

Компьютерийн үйлдлийн системийн "Timezone code, data" хэрхэн шинэчлэх

2015/05/11

Мэдээлэл, харилцаа холбооны 5 стандарт шинээр батлагдлаа

Мэдээлэл, харилцаа холбооны 5 стандарт шинээр батлагдлаа

2015/04/27

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

2015/04/11

2014 оны 4 дүгээр улирал

2014 оны 4 дүгээр улирал

2015/04/11

Сүлжээний цагийн серверт холбогдсон бол зуны тоололд нэмэлт тохируулгагүйгээр шилжинэ

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь сүлжээний цагийн (Network Time server - NTP) серверээс цаг түгээж тохируулах үйлчилгээг интернетийн үйлчилгээ эрхлэгчид, хэрэглэгчдэд үзүүлж ажилладаг.

2015/03/25

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл

Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааныг 2015 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулав. Тус хуралдаанаар нийтдээ 10 гаруй асуудлыг хэлэлцэн хорооны 7 тогтоол, 3 тэмдэглэлийг тус тус гаргаж шийдвэрлэсэн.