2015/05/11

Улаанбаатар хотын төвийн бүсэд байрлах фм радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн сигналын чанарыг явуулын болон суурин, хяналтын станцаар хэмжих аргачлал

Улаанбаатар хотын төвийн бүсэд байрлах фм радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн сигналын чанарыг явуулын болон суурин, хяналтын станцаар хэмжих аргачлал

2015/05/11

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 2-р сарын 16-ны өдрөөс 3-р сарын 16 өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ

Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 30 FM радио станцууд хамрагдав.

2015/05/11

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

Монгол орон даяар Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналоги системийг унтраах хугацааны хуваарь батлагдлаа

2015/05/11

Монгол улс зуны цагийн хуваарьт шилжиж байгаатай холбогдуулан Майкрософт компани өөрийн үйлдлийн системүүдэд зориулсан нэмэлт шинэчлэлийг албан ёсоор гаргасан

Монгол улс зуны цагийн хуваарьт шилжиж байгаатай холбогдуулан Майкрософт компани өөрийн үйлдлийн системүүдэд зориулсан нэмэлт шинэчлэлийг албан ёсоор гаргасан

2015/05/11

Компьютерийн үйлдлийн системийн "Timezone code, data" хэрхэн шинэчлэх

Компьютерийн үйлдлийн системийн "Timezone code, data" хэрхэн шинэчлэх

2015/05/11

Мэдээлэл, харилцаа холбооны 5 стандарт шинээр батлагдлаа

Мэдээлэл, харилцаа холбооны 5 стандарт шинээр батлагдлаа

2015/04/27

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

Мэргэжилтэн шалгаруулж авна

2015/04/11

2014 оны 4 дүгээр улирал

2014 оны 4 дүгээр улирал