2014/07/28

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014/07/28

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014/07/28

Харилцааны хэт богино долгионы радио холбооны сургалт зохион байгуулагдлаа

Харилцааны хэт богино долгионы радио холбооны сургалт зохион байгуулагдлаа

2014/07/28

"ISP/IXP BGP Workshop" сургалт зохиогдож байна

"ISP/IXP BGP Workshop" сургалт зохиогдож байна

2014/07/25

Сонгон шалгаруулалтын урилга

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

2014/07/21

“Харилцаа холбооны зохицуулалт, хөгжлийн чиг хандлага-2014” сэдвээр Баруун бүсийн тулгуур төв-Ховд аймгийн Ховд хотноо 2014 оны 7 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

“Харилцаа холбооны зохицуулалт, хөгжлийн чиг хандлага-2014” сэдвээр Баруун бүсийн тулгуур төв-Ховд аймгийн Ховд хотноо 2014 оны 7 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

2014/07/18

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

2014/07/16

“Шуудангийн дугтуй. Тэмдэглэгээ ба хэмжээ. Техникийн шаардлага”, “Шуудангийн хайрцаг” стандартуудыг шинэчлэн баталлаа

“Шуудангийн дугтуй. Тэмдэглэгээ ба хэмжээ. Техникийн шаардлага”, “Шуудангийн хайрцаг” стандартуудыг шинэчлэн баталлаа