2014/08/01

"ISP/IXP BGP Workshop" сургалт амжилттай боллоо

"ISP/IXP BGP Workshop" сургалт амжилттай боллоо

2014/07/31

Монгол улс телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон системд өнөөдрөөс шилжиж эхэлнэ

Монгол улс телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон системд өнөөдрөөс шилжиж эхэлнэ

2014/07/30

Тоон технологид шилжсэнээр үзэгчид телевизороо солих шаардлагагүй

Тоон технологид шилжсэнээр үзэгчид телевизороо солих шаардлагагүй

2014/07/30

Монгол Улс 2014.07.31-нээс эхлэн телевизийн өргөн нэвтрүүлгээ тоон технологид шилжүүлж эхэлнэ.

Монгол Улс 2014.07.31-нээс эхлэн телевизийн өргөн нэвтрүүлгээ тоон технологид шилжүүлж эхэлнэ.

2014/07/30

Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний болон хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийнэ

Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний болон хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийнэ

2014/07/28

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

2014/07/28

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос мэдээлж байна