2014/10/28

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо байгуулагдав

Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороо байгуулагдав

2014/10/27

“Хиймэл дагуулын газрын станцыг олон улсын радио давтамжийн мастер бүртгэлд бүртгүүлэхийн ач холбогдол” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдав

“Хиймэл дагуулын газрын станцыг олон улсын радио давтамжийн мастер бүртгэлд бүртгүүлэхийн ач холбогдол” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдав

2014/10/25

Сэрэмжлүүлэг

Сэрэмжлүүлэг

2014/10/23

Харилцааны радио станц борлуулагчдад зориулсан сургалт болно

Харилцааны радио станц борлуулагчдад зориулсан сургалт болно

2014/10/19

Уул уурхайн компаниудын радио давтамж ашиглалтад хяналт, шалгалт хийв

Уул уурхайн компаниудын радио давтамж ашиглалтад хяналт, шалгалт хийв

2014/10/19

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 9-р сарын хяналт, шалгалтын товч мэдээ

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 9-р сарын хяналт, шалгалтын товч мэдээ

2014/10/13

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Биг чип ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг  хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав  (Биг чип ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

2014/10/13

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Тербокс ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг  хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав  (Тербокс ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)