2014/04/23

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж

2014/04/22

Улаанбаатар хотод радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд үзлэг шалгалт хийх гэж байна

улаанбаатар хотод радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд үзлэг шалгалт хийх гэж байна

2014/04/18

“Бүтээн байгуулалтын цаг”-т оролцлоо

“Бүтээн байгуулалтын цаг”-т оролцлоо

2014/04/08

МТ-ийн инженерийн шалгалтын бүртгэл эхэллээ

МТ-ийн инженерийн шалгалтын бүртгэл эхэллээ

2014/04/04

Үүрэн холбооны бааз станц болон антенн фидерийн байгууламжийг байгуулахад өгөх зөвлөмж

Үүрэн холбооны бааз станц болон антенн фидерийн байгууламжийг байгуулахад өгөх зөвлөмж

2014/04/04

Орхон аймгийн Баян-өндөр суманд радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний байдалд хийсэн шалгалтын дүн

Орхон аймгийн баян-өндөр суманд радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний байдалд хийсэн шалгалтын дүн  

2014/04/03

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийсэн суурин хяналтын 1 улирлын тайлан

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийсэн суурин хяналтын 1-р улирлын тайлан

2014/04/03

Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай баталгаажуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллаж байна

Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай баталгаажуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллаж байна