2014/05/05

Радио давтамж зохицуулалт хяналтын албанаас 2014 оны эхний улиралд хийсэн хяналт шалгалтын ажлын мэдээлэл

Радио давтамж зохицуулалт хяналтын албанаас 2014 оны эхний улиралд хийсэн хяналт шалгалтын ажлын мэдээлэл

2014/05/05

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны мэдэгдэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны мэдэгдэл

2014/04/30

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн сонсголд хийсэн хэмжилтийн тайлан мэдээлэл

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн сонсголд хийсэн хэмжилтийн тайлан мэдээлэл

2014/04/30

Тусгай дугаар олгож эхэллээ

Тусгай дугаар олгож эхэллээ

2014/04/27

Интернэт протоколд суурилсан ТВ (IPTV- АйПиТВ) үйлчилгээний зах зээлд өрсөлдөөн оруулна

Интернэт протоколд суурилсан ТВ (IPTV- АйПиТВ) үйлчилгээний зах зээлд өрсөлдөөн оруулна.

2014/04/24

"ICT Expo 2014"

"ICT Expo 2014"

2014/04/24

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

2014/04/24

“Хөдөлгөөнт холбооны хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн тохирлын үнэлгээ” сэдэвт сургалт

“Хөдөлгөөнт холбооны хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн тохирлын үнэлгээ” сэдэвт сургалт