2014/11/28

“Хөдөлгөөнт холбоо: Радио долгион ба эрүүл мэнд” сэдэвт семинар болно

“Хөдөлгөөнт холбоо: Радио долгион ба эрүүл мэнд” сэдэвт семинар болно

2014/11/28

Сонгон шалгаруулалтын урилга

Сонгон шалгаруулалтын урилга

2014/11/26

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо www.cybersafety.mn цахим хуудсыг ажиллуулж эхэллээ

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо www.cybersafety.mn цахим хуудсыг ажиллуулж эхэллээ

2014/11/26

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

2014/11/24

Дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

Дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

2014/11/24

INVITATION FOR BID (IFB) For Quality of Service Network Benchmarking Measurement Project ID №: TD/02/2014

INVITATION FOR BID (IFB) For Quality of Service Network Benchmarking Measurement Project ID №: TD/02/2014

2014/11/20

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын статистик мэдээллийг үнэн зөв, цаг тухайд нь гаргахад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрээний үүргээ биелүүлж ажиллах нь чухал байна

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын статистик мэдээллийг үнэн зөв, цаг тухайд нь гаргахад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрээний үүргээ биелүүлж ажиллах нь чухал байна

2014/11/19

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Жилийн тайлан 2013” номыг бэлтгэн гаргалаа

Тус хорооноос “Жилийн тайлан 2013” номыг бэлтгэн гаргалаа