2014/12/19

Улаанбаатар хотод харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын мэдээ

Улаанбаатар хотод  харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын мэдээ

2014/12/17

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаанд өөрчлөлт орсон тухай

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаанд өөрчлөлт орсон тухай

2014/12/16

“Хөдөлгөөнт холбоо: радио долгион ба эрүүл мэнд” сэдэвт семинарыг зохион байгуулав

“Хөдөлгөөнт холбоо: радио долгион ба эрүүл мэнд” сэдэвт семинарыг зохион байгуулав

2014/12/12

“Шуудангийн салбарын хөгжлийн ирээдүй-зохицуулалт 2015” сэдэвт хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Шуудангийн салбарын хөгжлийн ирээдүй-зохицуулалт 2015” сэдэвт хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

2014/12/10

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл

2014/12/10

Улаанбаатар хотод харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын тайлан

Улаанбаатар хотод  харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын тайлан

2014/12/10

Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

2014/12/10

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 11 дүгээр сарын хяналт, шалгалтын мэдээ

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 11 дүгээр сарын хяналт, шалгалтын мэдээ