2014/11/12

Стандарт боловсруулах санал авч байна

Стандарт боловсруулах санал авч байна

2014/11/10

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 10 дугаар сарын хяналт, шалгалтын товч мэдээ

Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 10 дугаар сарын хяналт, шалгалтын товч мэдээ

2014/11/07

Сонгон шалгаруулалтын урилга

Сонгон шалгаруулалтын урилга

2014/11/07

Сонгон шалгаруулалтын урилга

сонгон шалгаруулалтын урилга

2014/11/06

“Монголын програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын хоёрдугаар чуулган” 2014 оны 11 дүгээр сарын 11-нд болно

“Монголын програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын хоёрдугаар чуулган”

2014/11/06

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад үзлэг, шалгалт хийсэн тухай тайлан

өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад үзлэг, шалгалтыг хийлээ

2014/11/04

Харилцааны радио станц худалдан борлуулагчдад сургалт, семинар зохион байгуулав

Харилцааны радио станц худалдан борлуулагчдад сургалт, семинар зохион байгуулав

2014/11/01

Мэдээлэл харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо хуралдав

мэдээлэл харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо хуралдав