2014/12/24

Радио давтамж ашиглалтын хэнтий, дорнод, сүхбаатар аймгуудад хийсэн шалгалтын тайлан

Радио давтамж ашиглалтын хэнтий, дорнод, сүхбаатар аймгуудад хийсэн шалгалтын тайлан.

2014/12/22

Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт, семинар зохион байгуулна

Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт, семинар зохион байгуулна

2014/12/19

Улаанбаатар хотод харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын мэдээ

Улаанбаатар хотод  харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын мэдээ

2014/12/17

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаанд өөрчлөлт орсон тухай

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаанд өөрчлөлт орсон тухай

2014/12/16

“Хөдөлгөөнт холбоо: радио долгион ба эрүүл мэнд” сэдэвт семинарыг зохион байгуулав

“Хөдөлгөөнт холбоо: радио долгион ба эрүүл мэнд” сэдэвт семинарыг зохион байгуулав

2014/12/12

“Шуудангийн салбарын хөгжлийн ирээдүй-зохицуулалт 2015” сэдэвт хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Шуудангийн салбарын хөгжлийн ирээдүй-зохицуулалт 2015” сэдэвт хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

2014/12/10

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл

2014/12/10

Улаанбаатар хотод харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын тайлан

Улаанбаатар хотод  харилцааны богино долгионы радио станц ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилт шалгалтын тайлан